โปรแกรม A-PDF to Excel เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงข้อมูลในไฟล์เอกสารที่อยู่ในรูปแบบของ Adobe Acrobat (PDF) ให้กลายเป็นไฟล์ในรูปแบบของไมโครซอฟท์เอ็กเซล (XLS) หรือไฟล์แบบ Comma-Separated Value (CSV) ที่สามารถแก้ไขหรือนำเข้า (Import) ไปไว้ในโปรแกรมต่างๆ สามารถแปลงเอกสารต่างๆเช่น ใบแจ้งหนี้ (Invoice), ใบเสนอราคา (Price List) , รายการสินค้าคงเหลือ (Inventory List) เป็นต้น โดยใช้เวลาเพียงนิดเดียว
 
 


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่