โปรแกรม HD Tune Pro เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานและสามารถสแกนหาจุดขัดข้องบนฮาร์ดดิสก์ ตลอดจนตรวจเช็คความจุของฮาร์ดดิสก์และแจ้งข้อมูลต่างๆเช่นระดับการใช้งานของซีพียู, เวอร์ชันของซอฟท์แวร์และซีเรียลนัมเบอร์ต่างๆ เป็นต้น

 
นอกจากนั้นแล้วโปรแกรม HD Tune Pro ยังสามารถตั้งค่าให้สแกนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำเพื่อตรวจสอบจุดขัดข้องของระบบ ถ้ามีการตรวจพบก็จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ หรือใช้สำหรับลบข้อมูลออกจากฮาร์ดดิสก์อย่างหมดจด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บไว้โดยไม่ให้ผู้อื่นกู้ข้อมูลออกมาได้อีก
 
 


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่