โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มต่างๆสำหรับใช้ในสำนักงาน (EziFiler) เป็นโปรแกรมสำหรับใช้สร้างแบบฟอร์มต่างๆเช่น ตารางบันทึกการลงเวลาทำงาน แบบฟอร์มขอลาหยุดงาน แบบฟอร์มเพื่อขอสั่งเครื่องเขียน แบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติการเดินทาง ฯลฯ ผู้ใช้งานสามารถกรอกฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ แล้วส่งไปขออนุมัติตามสายงานผ่านทางอีเมลหรืออัพโหลดผ่านเว็บไซต์ขององค์กรก็ได้


ค้นหาซอฟท์แวร์, Ebook หรือเกมส์ต่างๆได้ที่นี่